کسب و کار روستایی

کسب و کار روستایی قلب توسعه روستاها است

امروزه، یکی از مهمترین راهکارهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور مربوط به توسعه کسب و کارهای روستایی میباشد. کسب و کار روستایی سهم بسزایی در محرومیت زدایی و کاهش فقر در جامعه روستایی دارد. مشکلاتی که به دلیل عدم توسعه مطلوب مناطق روستایی در حال حاضر در کشور وجود دارد منجر به مهاجرت ها به شهرها و خالی شدن روستاها از سکنه شده است. در گذشته آمار روستا نشین ها در کشور بیشتر از شهرها بود ( سال 1335 درصد روستا نشینی 68 درصد و شهرنشینی 32 درصد بوده است). امروز اما این آمار دچار تغییر کلی شده است (درصد شهرنشینی در کشور 74 درصد و در روستاها 26 درصد شده است. سال 1395). یکی از مهمترین دلایل این تغییر آماری نسبت های روستا نشینی مربوط به از بین رفتن شرایط اشتغال و کسب و کار در روستا ها است. بنابراین نیاز است در سیاست ها  و راهبردهای کلان کشور به موضوع کسب و کار روستایی توجه ویژه ای شود تا هم از نا آرامی روستاها جلوگیری شود و هم اینکه با توسعه کسب و کارهای روستایی از روند شهرنشینی و معضلات و مشکلات آن جلوگیری شود. در تدوین سیاست ها و راهبردهای کلان کشوری علاوه بر حمایت از کسب و کار روستایی باید محیطی را فراهم نمود که راه اندازی، توسعه و رونق مشاغل را در مناطق روستایی صورت پذیرد. حمایت از کسب و کارهای روستایی به معنای مداخلات استراتژیکی است که میتواند احتمال موفقیت و پایداری فعالیت های اقتصادی را در مناطق روستایی افزایش دهد. در عمل بدین معنی است که بر روی زیر ساخت های دیجیتالی و فیزیکی جهت رونق کسب و کارهای روستایی سرمایه گذاری کرد. همچنین میتوان به صورت سرمایه گذاری هدفمند و مشاوره به افرادی باشد که بتوانند کسب و کارهای خود را در مناطق روستایی پایدار نمایند و آنها را توسعه دهند.

در سری مقالات بعد از دیگر موارد مهم توجه به کسب و کارهای روستایی و دلیل راه اندازی استارتاپ بومی جات در این ارتباط مطالب بیشتری ارائه خواهد شد.

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید