مشاهده همه 3 نتیجه

آویشن باغی (شیرازی)

۱۳۰۰۰۰ تومان
آویشن باغی (شیرازی) آبیاری شده با آب چشمه سارات دژکرد، اقلید، فارس

گل گاوزبان

۴۰۰۰۰۰ تومان
گل گاو زبان اعلا محصول مزارع دژکرد، اقلید، فارس ا