مشاهده همه 7 نتیجه

زعفران نگین درجه یک خنجوک قائنات

۵۴۰۰۰ تومان
این محصول از نظر کیفیت بالاترین درجه زعفران کشور میباشد و قیمت درج شده قیمت یک مثقال از این محصول که معادل ۴.۶ گرم میباشد است

عرقیجات گیاهی سرحدات اقلید

۳۰۰۰۰ تومان
یک لیتری ۲۵۰۰۰هزارتومان و ۱/۵لیتری۰۰۰ ۳۰ هزار تومان عرق پونه ،نعنا آویشن ،برنجاس،زول طبیعی و مقوی آرامبخش

عرقیجات گیاهی سرحدات اقلید

۳۰۰۰۰ تومان
یک لیتری ۲۵۰۰۰هزارتومان و ۱/۵لیتری۰۰۰ ۳۰ هزار تومان عرق پونه ،نعنا آویشن ،برنجاس،زول طبیعی و مقوی آرامبخش

آویشن باغی (شیرازی)

۱۳۰۰۰۰ تومان
آویشن باغی (شیرازی) آبیاری شده با آب چشمه سارات دژکرد، اقلید، فارس

گل گاوزبان

۴۰۰۰۰۰ تومان
گل گاو زبان اعلا محصول مزارع دژکرد، اقلید، فارس ا