لوبیا قرمز سرحدات اقلید

۲۸۰۰۰ تومان
لوبیا قرمز محصول کاملا ارگانیک سرحد اقلید میباشد و طعم و مزه عالی دارد.

گردوی سرحدات اقلید

۱۱۰۰۰۰ تومان
گردو محلی منطقه سرحد فارس دارای طعم و مزه خیلی خوبی میباشد و مغز مفید ان حدود 9 گرم میباشد.