نمایش یک نتیجه

گردوی سرحدات اقلید

۱۱۰۰۰۰ تومان
گردو محلی منطقه سرحد فارس دارای طعم و مزه خیلی خوبی میباشد و مغز مفید ان حدود 9 گرم میباشد.